„де Милл“ доо, Београд

Адреса: Владимира Гаћиновића 1, 11 040 Београд
Телефон: +381 11 30 66 875
Факс: +381 11 36 72 968
Радно време: понедељак-петак 08-15h

Skype: milorad_markovic1

Ел. адресе:
markovic@demill.net
mateja@demill.net
demill@sezampro.rs

ПИБ: 100183742
Матични број: 06682669
Текући рачун: 175-0000003003695-04